Kas tarbimislaen muudab elu lihtsamaks?

Jaga
Saada
Tarbimislaen

Tänuväärne krediiditeenus – tarbimislaen- on loodud selleks, et hõlbustada tarbimist, kuid kas see tegelikult ka muudab elu lihtsamaks? Seda püüabki Avanss järgmise posituse käigus välja selgitada, lahates nüansse, mis avavad selle laenutoote põnevad telgitagused.

Tarbimine on moodsa aja haigus, millest pole tänasel päeval puutumata meist keegi! Igapäevase tarbimise puhul saab üldiselt eeldada, et vajaminev ressurss tuleb olemasolevate vahendite arvelt, kuid leidub ka selliseid kulutusi, mis eeldavad paksemat rahakotti. Viimasel juhul, eriti ootamatutes olukordades, tuleb järjest rohkem päevakorda tarbimislaenu kasutamise vajadus.

Kas tarbimislaenu on kerge saada?

Tarbimislaen on teatavasti levinuim krediiditeenus, mida tänaseks pakub suurem osa tegutsevatest laenuandjatest. See tähendab, et teenuse kui sellise kättesaadavus on keskmisest kõrgem. Samas tuleb meeles pidada, et valikute rohkus võib viidata suurele kõikumisele laenuraha väljastamisega seonduvate tingimuste osas, mis tähendab, et tarbijal on enne sobiva pakkumise kinnitamist rangelt soovituslik teha ära korralik kodutöö.

Oluline aspekt tarbimislaenude väljastamisel on fakt, et suurem osa suhtlusest krediidiasutuse ning laenu soovija vahel toimub veebikeskkonnas. Sisuliselt ei olegi laenu saamiseks enam vaja koduseinte vahelt välja astuda, sest tarbimislaen on võimalik vormistada kodus arvuti taga. Esitada tuleb vaid taotlus, saata nõutavad dokumendid (pangakonto väljavõte), teostada isikusamasuse tuvastus ning lepingu allkirjastamise järel on raha pangaarvel kiirematel juhtudel juba samal päeval! Kõlab tõepoolest kui kerge vaevaga saadud laen.

Tavapäraseks on kujunenud arvamus, mille kohaselt suurpangad on erinevate laenu saamisega seotud tingimuste kehtestamisel rangemad. Õnneks on tarbijal olemas võimalus laenu taotleda ka pisematest krediidiasutustest, mis teoorias on kogu protsessi muutnud lihtsamaks. Kuigi nagu ikka, ka neilt laenu saamiseks peavad olema täidetud elementaarsed eeldused – püsiv sissetulek ning korrektne maksekäitumine, kuna see on seotud vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimise kohustusega!

Millised tingimused on kehtestatud tarbimislaenu saamiseks?

 Tingimused, mis on seatud eelduseks laenu saamisele, kohustavad laenuandjaid kontrollima taotleja maksekäitumist ning võimekust täita võetava laenu teenindamisega seotud rahalisi kohustusi. Ühest küljest on see nõue vajalik krediidiasutuse kaitseks, sest nii välistatakse laenulepingu sõlmimine isikuga, kelle puhul makseraskustesse sattumist võiks pidada tõenäoliseks. Teisalt jälle on seesugune kord boonuseks taotlejale endale, kuna kahetsusväärselt sageli tuleb laenamisel ette oma võimete ülehindamist, mis varem või hiljem makseraskustesse sattumiseni viivad.

Ilma igasuguste kahtlusteta määrab laenu saamise piisava sissetuleku laekumine taotleja isiklikule pangaarvele. Eeldatakse, et regulaarselt laekuv tulu ehk töötasu tagab selle, et laenu teenindamisega seotud igakuised kohustused on jõukohased. Oluline on hinnata, kas tagasimaksete suurus ning teenitav sissetulek on omavahel proportsioonis. Selle vastavuse analüüsimiseks on pandud paika piirmäär: 30-40% keskmisest kuisest sissetulekust, mida kõikide kohustuste summa ei tohiks ületada.

Olulist rolli laenukõlbulikkuse hindamise puhul mängib varem mainitud maksekäitumine. Tavapärase praktika kohaselt ei väljastata uut laenu taotlejale, kel on avalikes registrites küljes märge “aktiivne maksehäire” ehk võlgnevus. Sellise kande puhul on üheselt selge, et taotleja rahaasjad ei ole parimas korras ning tal on suur oht tulevikus samuti oma kohustuste täitmisega jänni jääda. Muidugi on ka erandeid, kuid üldiselt peetakse laenu andmisel selle järgimise põhimõttest kinni, et vältida võimalikke probleeme mõlema osapoole huve silmas pidades.

Tasub teada! Ka mitteaktiivne ehk lõpetatud maksehäire võib mõnikord olla takistuseks uue laenu saamisel. Üldine praktika näitab, et uut taotlust laenu saamiseks ei ole otstarbekas esitada enne, kui võla tasumisest on möödunud vähemalt 6 kuud. Sellise ooteaja rakendamisega saab krediidiandja veenduda, et rahaprobleemid ei külasta potentsiaalselt klienti  igakuiselt!

Millised alternatiive võiks kaaluda tarbimislaenu võtmise asemel?

 Tarbimislaenu võtmine kerkib reeglina päevakorda siis, kui on vaja teha suurem väljaminek, mille jaoks tagataskust pole mõistetavatel põhjustel raha kohe võtta. Küll aga peaks olema otsus laenu võtta toimunud pärast seda, kui muud võimalikud finantseerimisvõimalused ei ole soovitud tulemust andnud. Laen on reeglina pikaaegne kohustus ning toob kaasa lisakulutused intresside näol. Soodsamad lahendused on seega igati teretulnud, kui need vähegi olukorraga haakuvad.

Mõnel juhul on abiks raha kogumine lühema perioodi jooksul, et vajalik väljaminek omavahenditest teha. Alati see aga lahendus pole, sest kui katki läheb oluline kodumasin, siis pikka aega ilma selleta elada on üsna keeruline. Seega peab nentima, et raha kogumine sobib vaid nendele, kel on võimalik oluline ost edasi lükata ehk teha see alles siis, kui kogu vajaminev rahasumma reaalselt olemas on. Igal juhul tasub kogumise võimalust kaaluda neil, kes soovivad säästa laenu võtmisega kaasnevatelt kuludelt!

Tarbijad eelistavad sageli paindlikkust ning otsivad seda võimalust ka laenamises. Tarbimislaenu võib pidada üsna jäigaks krediiditeenuseks, sest väljastatav rahasumma fikseeritakse juba lepingu sõlmimisel, nagu ka tagasimaksete periood ning kaasnevad baaskulud ehk intress. Tarbimislaenu võtja peab sõltuvalt kulutuse liigist teadma täpselt, kui palju raha ta oma ostu sooritamiseks vajab, et vältida hilisemat olukorda, kus finantsidest ikkagi puudu jääb.

Ilmekas näide on siinkohal remondiga seotud kulud, kus tarbimislaenuga fikseeritud summa ei pruugi väljaminekuid ootamatuste ilmnemisel katta. Viimasel ajal on rohkelt populaarsust kogunud uudne teenus – krediidikonto, mis võimaldab tarbijal kasutada määratud limiidi ulatuses raha. Sisult on tegemist virtuaalse krediitkaardiga, mis asendab edukalt tarbimislaenusid ning millel olevat raha saab vajadusel kasutusele võtta osaliselt.

Krediidikonto kasuks räägib asjaolu, et tüüpilised laenuga kaasnevad kulud (intress, haldustasu jne) arvestatakse igakuiselt vaid reaalselt kasutusse võetud rahasummalt. See annab tarbijale võimaluse sõlmida leping prognoositavast kulust pisut suurema summa peale ilma hirmuta liigseid teenustasusid selle pealt maksta – rahatagavara on nii igas olukorras  “tagataskust” võtta.

Millistel juhtudel võiks kaaluda tarbimislaenu võtmist?

Tarbimis – või väikelaenudest rääkides on tarbija silmis boonuseks teadmine, et laenuandja ei sea raha kasutusele ühtegi piirangut. See võimaldab tarbijal kulutada raha täpselt selleks, milleks parajasti vaja on – uue kodumasina ostmiseks, eluaseme remondiks või reisimiseks, otsustamine on antud täielikult laenaja kätesse. See asjaolu võimaldab just seda tüüpi laenude kasutamist väga paljudes olukordades ning just paindlikkus ongi tarbijate seas selle teenuse populaarsust aastatega tõstnud.

Ükskõik missuguse krediiditeenuse kasuks otsustamine nõuab tarbijalt kaalutletud otsust, et ükski tegevus ei muutuks kiirustamise najal tehtud otsuse tõttu majanduslikult kahjulikuks. Teadvustades endale oma maksevõimet ning hinnates konkureerivaid pakkumisi, on üsna tõenäoline, et otsus on pikemas plaanis isiklike vajadustega paremini haakuv.

Tarbimislaenude puhul saab rääkida järgnevatest eelistest, mille arvesse võtmine otsustamise lihtsamaks muudab:

  • võimalus katta suuri kulutusi keskmiselt kuni 10000 euro ulatuses;
  • laen ilma tagatiseta;
  • mõistlik intressikulu;
  • üsna pikad tagasimakse tähtajad = väiksemad igakuised tagasimaksed;
  • raha kasutusotstarve on täielikult kliendi teha, piirangud puuduvad!;
  • laenu saab kiirelt (mõnel juhul isegi paari tunniga).

 

Loe lisaks Avansi kliendiuuringut, millistel eesmärkidel võetakse meilt tarbimislaenu!

Millistes olukordades peaks hoiduma tarbimislaenu võtmisest?

Enne mistahes krediiditeenuse kasutamise poolt otsustamist peaks taotleja pöörama tähelepanu sellele, kui otstarbekas laenatud raha toel tehtav “investeering” pikemas perspektiivis on. Teatavasti pole igasuguse tühja-tähja ostmiseks laenu mõtet võtta, sest arvestama peab intressi – ning muude kõrvalkuludega, mis lõpuks ostetava eseme hinna selle väärtusest tunduvalt kulukamaks teeb.

Laenata ei ole mõistlik ka juhul, kui rahaliste kohustuste koorem igapäevaste kulutustega toimetulekut mõjutama võib hakata. Sellise olukorra vältimiseks on abiks see, kui jälgida kõikide kohustustuste osakaalu ning nende optimaalsust sissetulekute suurust silmas pidades. Üle oma võimete laenamine toob suure tõenäosusega kaasa rahalised raskused ning tark on neid juba eos vältida!

Mõnikord tuleb tõdeda, et otsus laenata ei ole just kuigi arukas ning sellisel juhul tuleks kaaluda hoopis muid võimalikke alternatiive (ootamatute) kulutuste katmiseks. Sellest, kas tarbimislaen muudab elu lihtsamaks või mitte, annab aimu eeskätt just selle võtmise otstarbekuse analüüs!

Avanss.ee - mugav ja kiire finantsteenus

Kui soovid kuu lõpus endale midagi ilusat lubada, aga järgmise palgapäevani on veel minna. Küsi avanssi soodsatel tingimustel ja maksa tagasi 30 päeva jooksul.

Kasulikud veebilehed

Esiletoodud eripakkumine

Raha24 väikelaen 100-5000 € kuni 60 kuud

Finantsteenust osutab BB Finance OÜ. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ja pea nõu asjatundjaga. 860 euro laenamisel 22 kuuks fikseeritud intressimääraga 44,30% aastas on krediidi kulukuse määr 51,97% aastas, lepingutasu 77,40 eurot, tagasimaksete summa 1307,94 eurot (22 tagasimakset) ja makstav kogusumma 1385,34 eurot.
Close Bitnami banner
Bitnami